ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش

دخترم                                                                                                        

دختر خوبم ، اولين خشت را من مي گذارم با عشق،با ايمان، با فكر، با اميد.

با اميد به دستهاي زيبايت كه مي تواند خالق زيباترين ها باشد، با اميد به نيروي انديشه ات كه محال را ممكن مي سازد ، با اميد به همراهيت كه مشكلات راه را برايم هموار مي سازد . با اميد به فرداهاي بهتر تو ...

آري اولين خشت را من بر اين بنا نهادم ، به اين اميد كه همت تو و نيروي انديشه ات مرا در سازندگي بنايي ژر از محبت ، عشق ، شعور و بالندگي يارا باشد. مي خواهم تو خود سازنده ي بنا باشي تا هر سال خود ژرفاي انديشه و توانت را در بنايي كه ساختي نظاره كني و با غرور و افتخار به تواناييت بيشتر و بيشتر واقف شوي...

عزيز من : جر اين فكر نمي كنم كه تو لايق بهتريني چرا كه تو برگزيده ي پروردگارت هستي.

برايت بهترين را مي خواهم ، پس همقدم مي شويم به سوي آينده اي پر از نور و درخشش ، آيندهاي برازنده وجود نازنينت ....

تو معمار سرنوشت درخشان خويش باش تا من به شادي و درخششت بر خود ببالم .

 

 

                                                                                                                        فراهي شالچي

شما اینجا هستید: Home مشاوره كلامي از مدير مجموعه